Referenser

"Ställer alltid upp och försöker lösa våra problem…
Har förståelse för vår verksamhet."

Bengt Runnqvist
Produktionscontroller 
E.ON Värme Sverige AB , Region Nord